Projekty

Přehled realizovaných projektů
SPOLEČNĚ V AGENDĚ OCHRANY PRÁV DĚTÍ

SPOLEČNĚ V AGENDĚ OCHRANY PRÁV DĚTÍ

Účelem projektu je nastavení mezioborové spolupráce v oblasti péče o ohrožené děti a rodiny v Ostravě, která je zaměřena na spolupůsobnost a návaznost jednotlivých agend. Rámec spolupráce bude postaven na společně vyjednaných východiscích a principech. Dále budou v...