SPOLU
PRO RODINU

je zapsaným spolkem, jehož účelem je přispívat ke zlepšení situace rodin nebo jednotlivých členů prostřednictvím služeb a programů na jejich podporu a působení na instituce, které jim pomáhají.

Sociální služby pro rodiny s dětmi

Dohody o výkonu pěstounské péče

Programy sociálně-právní ochrany dětí

Projekty

Realizujeme projekty v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi.

Vzdělávání

V rámci svého působení nabízíme školení, semináře a workshopy.

Kariéra

Aktuální přehled volných pracovních pozic v rámci našeho regionu.

Dokumenty

Výroční zprávy a další související dokumenty s naší organizací.

Aktuality

Sociální pracovník/pracovnice v Bílovci

Sociální pracovník/pracovnice v Bílovci

Spolu pro rodinu, z.s.vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Popis pracovní pozice:Výkon terénní sociální práce se znevýhodněnými rodinami ve smyslu § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních...

Sociální pracovník/pracovnice v Ostravě

Sociální pracovník/pracovnice v Ostravě

Spolu pro rodinu, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Sociální pracovník/pracovnice sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Popis pracovní pozice: Výkon terénní sociální práce se znevýhodněnými rodinami ve smyslu § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních...

KLUB PĚSTOUNŮ – OSTRAVA

KLUB PĚSTOUNŮ – OSTRAVA

Spolu pro rodinu, z.s. si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací KLUB PĚSTOUNŮ vždy jednou v měsíci od 16:00 do 19:00 hod.  14. 1. 2020   11. 2. 2020 10. 3. 2020 14. 4. 2020 12. 5. 2020 9. 6. 2020  v prostorách PORADENSKÉHO A MEDIAČNÍHO CENTRA, Žerotínova 1, Ostrava –...

O nás

Původní Sdružení sociálních asistentů, z.s. vzniklo v roce 2003 na půdě Ostravské univerzity, původně jako projekt studentů a pedagogů. Profesionalizace a změna sídla postupně vyústily v odloučení organizace od Zdravotně sociální fakulty a sdružení se stalo registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a právnickou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. V roce 2016 převzalo některé sociální služby Fondu ohrožených dětí a spojilo se se společností Apropo.cz, z.s., která se zaměřovala na podporu náhradní rodinné péče a byla provázející organizací v rámci uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. V roce 2018 došlo pak ke změně názvu na Spolu pro rodinu, z.s.

Spolu pro rodinu je zapsaným spolkem, jehož účelem je přispívat ke zlepšení situace rodin prostřednictvím pomoci a podpory rodinám (sociální služby, sociálně-právní ochrana, doprovázení pěstounských rodin) a institucím, které jim pomáhají (projektová, poradenská a vzdělávací činnost).

Fúze

Sdružení sociálních asistentů v roce 2016 fúzovalo se společností Apropo.cz, z.s.

Obě organizace se rozhodly sloučit za účelem optimalizace poskytovaných služeb, administrativního a organizačního zjednodušení a zvýšení efektivity vlastních aktivit. Souběžnou existenci obou Spolků ve městě Ostrava neshledaly jako hospodárnou, a proto přistoupily k fúzi sloučením. Sdružení sociálních asistentů, z.s. je nástupnickou právnickou osobou. Po fúzi sloučením na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby Apropo.cz, z. s., IČO 02423952, dříve sídlem Zahradní 2444/7, 702 00 Ostrava 1.
Sdružení sociálních asistentů, z.s. bude pod stejným IČ i nadále poskytovat sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, nově registrovalo odborné sociální poradenství, které Apropo.cz, z.s. převzalo na základě memoranda od Fondu ohrožených dětí. Mediační centrum bude provozováno v rámci odborného sociálního poradenství v nezměněné podobě. Dále na základě memoranda převzalo sociálně aktivizační službu ve městě Opava, provozovanou dříve Fondem ohrožených dětí.

Graf fúze >>

Poskytované služby

Sociální služby pro rodiny s dětmi

Odborné sociální poradenství (Ostrava)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Ostrava, Opava)
Terénní programy (Ostrava)

Dohody o výkonu pěstounské péče

Olomoucký kraj – Jesenicko
Moravskoslezský kraj – Ostrava

Programy sociálně-právní ochrany dětí

Program Podpora rodin v agendě SPOD (Ostrava)
Program Asistované kontakty rodičů s dětmi (Ostrava)

Spolupracujeme