Předmětem projektu je zlepšení zdravotní gramotnosti a podmínek pro péči o zdraví obyvatel sociálně vyloučených lokalit na území města Ostravy prostřednictvím nové sociální služby “zdravotně-sociální pomoci” (terénní programy), reagující na zdravotně-sociální rizika a podmínky vyloučených lokalit.
Doplňkově jsou v projektu řešeny také klíčové aktivity zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí cílové skupiny a edukační a motivační aktivity zaměřené na mladé dospělé opouštějící zařízení ústavní výchovy a náhradní rodinné péče.

Celkové způsobilé náklady: 5. 866.920,- Kč
Doba realizace projektu: 1. 5. 2017 – 30. 4. 2020 (36 měsíců)
Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a financován z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.

Hlavním cílem je zlepšení zdravotní gramotnosti a podmínek pro péči o zdraví obyvatel SVL na území města Ostravy a vytvoření příležitostí pro rozvoj rodičovských a sociálních kompetencí osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, zejm. kompetencí k pozitivnímu rodičovství a samostatnému životu zranitelných cílových skupin.

Tento strategický cíl bude naplněn prostřednictvím dílčích cílů:

1) Do 1. 6. 2017 zavést na území města Ostravy novou sociální službu terénní programy, zaměřenou na zdravotně-sociální pomoc, a následně do dubna 2020 zajistit její pilotní provoz pro 330 osob ze sociálně vyloučených lokalit, zejména zvyšováním informovanosti a asistencí při aktivnějším přístupu k vlastnímu zdraví, včetně podpory ve vztahu k relevantním institucím. BLIŽŠÍ INFORMACE O ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ POMOCI JSOU KE STAŽENÍ ZDE

2) Do konce dubna 2020 vytvořit a pilotovat strukturované programy rozvoje rodičovských kompetencí, které s využitím aktivního učení a skupinové dynamiky podpoří min. 50 dospělých osob.

3) Do konce dubna 2020 realizovat edukační a motivační program zaměřený na zvyšování “životní gramotnosti”, který min. 40 mladým dospělým osobám opouštějícím zařízení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče umožní zvýšit kompetence potřebné pro každodenní samostatný život ve společnosti.