PROGRAMY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

V režimu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje Spolu pro rodinu, z.s. program Podpora rodin v agendě SPOD (POR) jehož podstatou je terénní práce v rodinách s dětmi vedenými v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí úřadů městských obvodů a Statutárního města Ostrava na základě společného (trojstranného) kontraktu. Dále jsou v tomto režimu poskytovány asistované kontakty, které zahrnují pomoc při samotném kontaktu dětí s rodiči či předávání dětí od jednoho rodiče druhému, ale i psychologickou podporu v rodinách v náročných rozchodových/rozvodových situacích.