PROGRAMY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

V režimu sociálně-právní ochrany dětí poskytuje Spolu pro rodinu, z.s. program Podpora rodin v agendě SPOD (POR) jehož podstatou je terénní práce v rodinách s dětmi vedenými v evidenci orgánů sociálně-právní ochrany dětí úřadů městských obvodů a Statutárního města Ostrava na základě společného (trojstranného) kontraktu.