DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

Cílovou skupinou jsou osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu, poručníci a děti svěřené do náhradní rodinné péče. Našim posláním v oblasti náhradní rodinné péče je zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Cílem je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Mezi poskytované služby patří výchovná a poradenská péče zaměřena na celou rodinu, doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně sledování naplňování dohody („dohled nad výkonem pěstounské péče“), pomoc při zajištění osobní péče o dítě, zvyšování znalostí a dovedností, tj. vzdělávání pěstounů a osob v evidenci a kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči, vč. služby asistovaného kontaktu.

Naše Centra mají v současné době volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro bližší informace nás kontaktujte.