Centrum náhradní rodinné péče Frýdek-Místek si vás dovoluje pozvat na

Vzdělávací kluby pro pěstouny

v 2. pololetí 2018 vždy jednou v měsíci

čtvrtek 6. 9. 2018    od 15:30 do 18 h
Pomáháme s příslibem vděčnosti?
čtvrtek 4. 10. 2018  od 9 do11:30 h
Morální hodnoty dětí vs. dospělých
čtvrtek 8. 11. 2018    od 15:30 do 18 h
Naše tajemství a tajemství našich dětí
čtvrtek 13. 12. 2018  od 9 do 11:30 h
Jaké sliby si dáváme a jak na ně reagují děti

v prostorách Spolu pro rodin, z. s., Příborská 1585, Frýdek-Místek
(světlá budova s červeným pruhem za Modrou Labutí)

na setkání s Vámi se bude těšit
Mgr. Filip Jadlovec (psycholog, psychoterapeut, kouč)

Kluby pěstounů jsou organizovány jako částečně moderovaná diskuze s účasti odborníka. Budete zde mít prostor pro diskuzi, vzájemné sdílení a výměnu zkušeností.

Vzdělávací kluby jsou pro pěstouny, kteří mají uzavřenou dohod o výkonu pěstounské péče s organizací Spolu pro rodinu z. s. mají kluby ZDARMA. Pro ostatní zájemce je cena za osobu a klub 700,- kč včetně DPH. Bude Vám vydáno osvědčení s časovou dotací 3 hod.

V případě zájmu prosím kontaktujte koordinátorku pracoviště Mgr. Zdeňku Kučnou, e-mailem zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz nebo na tel. na čísle: 703 167 500.

Čtvrtek 6. 9. 2018 od 15:30 do 18h
Pomáháme s příslibem vděčnosti?
Budeme se zamýšlet nad tématem pomoci, komu je vhodné/nevhodné pomoci a zda i my jsme příjemcem nějaké pomoci. Čekáme vděčnost? Jak vděčnost dnes vnímají naše děti?

Čtvrtek 4. 10. 2018od 9 do11:30h
Morální hodnoty dětí vs. dospělých
Obsahem setkání bude ujasnit si vlastní hodnoty pěstouna formou vlastního prožitku. Zjistíte, jaký vliv mají hodnoty na Váš osobní, partnerský, pracovní a rodinný život. To vše zkonfrontujeme s aktuálními hodnotami dětí a mladistvých.

Čtvrtek 8. 11. 2018   od 15:30 do18 h
Naše tajemství a tajemství našich dětí
Někdy se dostaneme do potíží, které nám řádně zkomplikují život. Přesto se někdy bojíme požádat o pomoc nebo si myslíme, že nám nikdo nepomůže. Někdy se za své tajemství stydíme. Budeme mluvit o “potížích”, o kterých lidé neradi mluví a možná zjistíme, že toho máme hodně společného.

čtvrtek 13. 12. 2018  od 9 do 11:30 h
Jaké sliby si dáváme a jak na ně reagují děti
Diskuse na téma slibů, které jsou důležité a které riskantní.