Již dvanáctým rokem pokračuje realizace programu Podpora rodin v agndě SPOD – 3v1, který se zaměřuje na ochranu práv dítěte a podporu rodičovských kapacit tato práva zabezpečit, zejména v situacích, kdy pojmenování problému (ohrožení dítěte) přichází zvenčí. Více o programu se můžete dozvědět zde na webu v sekci Programy pro rodiny a děti, nebo nás můžete kontaktovat na emailové adrese por@spoluprorodinu.cz.

Za podporu tohoto projektu vděčíme Moravskoslezskému kraji, Statutárnímu městu Ostrava a Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci programu Rodina.