Vážení,
k přání příjemného prožití vánočních svátků
a mnoha úspěchů v novém roce 2019
připojujeme poděkování za Vaši důvěru
a dobrou spolupráci.
Spolu pro rodinu, z.s.