Rozpad rodičovského vztahu znamená pro dítě obrovský zásah do jeho života, dojde k narušení většiny jeho dosavadních jistot. Rozchod nebo rozvod rodičů představuje pro dítě často až traumatický zážitek. Dítě se skoro nikdy nepodaří udržet mimo dosah rodičovských konfliktů, ocitá se v situaci konfliktu loajality vůči nejdůležitějším osobám svého života. Všechny alternativy, před které jej rodiče staví, zahrnují nějakou hrozbu ztráty nebo přímo ztrátu.

Pokud se rodičům nepodaří oddělit svůj partnerský konflikt od rodičovství, může docházet nejen k bezprostředním změnám v chování a prožívání dítěte, ale také k dlouhodobému ovlivnění jeho zdravého tělesného, duševního i sociálního vývoje. Proto je velmi důležité, aby rodiče měli možnost v bezpečném a neohrožujícím prostředí získat podporu a informace, které jim pomohou pochopit hloubku dopadu jejich sporu na dítě a důsledky svého jednání a chování. 

Tuto možnost jim díky podpoře Statutárního města Frýdek-Místek nabízí náš program, díky němuž mohou rodiče získat konstruktivnější nebo alespoň méně destruktivní způsoby přístupu k řešení svého rodičovského konfliktu v nejlepším zájmu dítěte. 

Program probíhá v našich prostorách ve Frýdku-Místku, v případě zájmu o zapojení do programu můžete kontaktovat Mgr. Zdeňku Kučnou, koordinátora programu – 703 167 500, zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz