Spolu pro rodinu, z.s. nově uskutečňuje program, jehož cílem je zábavnou a prožitkovou formou poskytnout dospívajícím ve věku 12 – 17 let příležitost lépe poznat sama sebe, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Semináře vede zkušený lektor.

Účast v programu může napomoci k zvýšení sebedůvěry a zvýšit schopnost uplatnit se v samostatném životě. Účastníci se učí, jak s ostatními jednat důstojně a rovnoprávně. Prostřednictvím vlastního prožitku si pak osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak řešit problémy. Součástí seminářů budou i modelové situace samostatného života, ve kterých si budou moci účastníci nejen vyzkoušet příp. korigovat své jednání, ale i reflektovat jeho účelnost prostřednictvím zpětných vazeb ostatních.

Účast v programu je dobrovolná, souhlas se zapojením však znamená povinnost účastnit se na všech deseti setkání.

Program bude probíhat vždy v pondělí od 8. dubna 2019 v prostorách organizace Spolu pro rodinu z. s., Příborská 1585 (šedý dům za Modrou Labutí), Frýdek – Místek od 16 do 17:30 hodin.

Další termíny a témata:
15. 4. Chování a uspokojování potřeb
29. 4. Sebeúcta a vzájemná úcta
6. 5. Úspěšná komunikace
13. 5. Řešení konfliktů
20. 5. Co se stresem a zlostí
27. 5. Vytváření zdravých vztahů
3. 6. Zdravý životní styl, rizikové chování
17. 6. Až budu žít sám/sama
24. 6. závěrečné setkání

Právě otevíráme první běh seminářů, proto neváhejte kontaktovat koordinátora aktivity Zdeňku Kučnou na tel. 703 167 500 nebo e-mailu: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cza dozvíte se více informací.

Program je financován z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdku-Místku.