I v tomto roce jste na Festivalu v ulicích mohli navštívit stánek HLEDÁME RODIČE, prostřednictvím kterého jsme již po třetí hledali mezi návštěvníky festivalu náhradní rodiče pro ohrožené děti. Byl připraven program pro celou rodinu. Zatímco se děti mohly vyřádit na skákacím hradu, zkrášlit malováním na obličej nebo v kreativních dílničkách si vyrobit něco na památku, dospělým zájemcům o pěstounskou péči byli k dispozici sociální pracovníci a zkušení pěstouni a odpověděli jim na vše, co je ohledně pěstounské nebo hostitelské péče zajímalo.

Věříme, že všem dětem je nejlépe v rodině, a proto pomáháme hledat náhradní rodiče – pěstouny, kteří darují svou péči, domov a lásku dětem, jež ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve své původní rodině. Snažíme se šířit povědomí o pěstounství a také zvyšovat prestiž náhradních rodičů, kteří si zaslouží obdiv a úctu veřejnosti.

Partnerem Spolu pro rodinu, z.s. při propagaci pěstounství je obecně prospěšná společnost Hledáme rodiče, o.p.s. V Moravskoslezském kraji navíc dlouhodobě spolupracujeme s krajskou kampaní na podporu náhradní rodinné péče DEJME DĚTEM RODINU, která podporuje pěstounskou péči přímo v regionu. Bližší informace naleznete na www.dejmedetemrodinu.msk.cz