Spolu pro rodinu, z.s. nabízí také v tomto pololetí edukační a motivační program, který svou zábavnou a prožitkovou formou zvyšuje životní gramotnost i teoretickou vybavenost mladých dospělých ve věku 15 – 19 let, kteří opouštějí zařízení ústavní výchovy, anebo náhradní rodinnou péči.

Účast v programu může napomoci k získání větší jistoty v rozhodování, ke zvýšení sebedůvěry a zvýšit schopnost uplatnit se v samostatném životě. Součástí seminářů budou i modelové situace samostatného života, ve kterých si budou moci účastníci nejen vyzkoušet příp. korigovat své jednání, ale i reflektovat jeho účelnost prostřednictvím zpětných vazeb ostatních.

Účast v programu je bezplatná a dobrovolná, souhlas se zapojením však znamená povinnost účastnit se na všech pěti setkáních.

Termíny a témata:
10. 9. 2019 Zdravotní gramotnost
17. 9. 2019 Finanční gramotnost
24. 9. 2019 Sociální dovednosti
1. 10. 2019 Trh práce
8. 10. 2019 Právní gramotnost

vždy od 16 do 19 hodin v prostorách Impact Hub Ostrava, Sokolská 1263/24, Moravská Ostrava.

Právě otevíráme pátý běh seminářů, proto neváhejte kontaktovat koordinátora aktivity Zdeňku Kučnou na tel. čísle: 703 167 500 nebo e-mailu: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz a dozvíte se více informací.

Účastníkům mohou být hrazeny cestovní náklady souvisejících s dopravou z bydliště do místa konání kurzu formou úhrady MHD v rámci Ostravy.

Projekt „Zdravotně-sociální pomoc a další programy pro rodiny s dětmi v Ostravě“, registrační číslo projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003891, je spolufinancován z prostředků ESF.