Donátor: Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost a státní rozpočet ČR


Doba realizace: 1.4.2020 – 31.3.2022

Anotace: Projekt se zaměřuje na vytvoření a pilotní ověření metodiky sociální práce určené pro sociální pracovníky, kteří pracují s dětmi v rozvodu (především NZDM a OSP). Inovativními prvky metodiky jsou metody způsobu předání prožitků a potřeb dětí v rozvodu sociálními pracovníky, podpora kreativity při poskytování sociální práce a vedení rozhovoru s dětmi v rozvodové situaci. Příjemce – organizace Jak dál?, z.s., se bude inspirovat know-how od zahraničního experta z Holandska. V rámci pilotáže jsou do projektu zapojeni dva partneři, Spolu pro rodinu z.s. a Akademický ústav Karviná z.ú. V závěru projektu bude vytvořena metodika sociální práce, jejíž přínos bude evaluován a doložen závěrečnou evaluační zprávou.