Spolu pro rodinu, z.s. nově uskuteční program, jehož cílem je zábavnou a prožitkovou formou poskytnout dospívajícím ve věku 12 – 17 let příležitost lépe poznat sama sebe, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků, ve městě Frenštát pod Radhoštěm.

Účast v programu může napomoci k zvýšení sebedůvěry a zvýšit schopnost uplatnit se v samostatném životě. Účastníci se učí, jak s ostatními jednat důstojně a rovnoprávně. Prostřednictvím vlastního prožitku si pak osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak řešit problémy. Součástí seminářů budou i modelové situace samostatného života, ve kterých si budou moci účastníci nejen vyzkoušet příp. korigovat své jednání, ale i reflektovat jeho účelnost prostřednictvím zpětných vazeb ostatních.

Účast v programu je dobrovolná, souhlas se zapojením však znamená povinnost účastnit se na všech deseti setkání. Semináře vede zkušený lektor.

Program bude probíhat vždy v úterý od 15. října 2019 v prostorách Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, nám. Míru 1, Frenštát pod Radhoštěm od 16 do 17:30 hodin.

Další termíny a témata:
22. 10. Chování a uspokojování potřeb
29. 10. Sebeúcta a vzájemná úcta
5. 11. Úspěšná komunikace
12. 11. Řešení konfliktů
19. 11. Co se stresem a zlostí
26. 11. Vytváření zdravých vztahů
3. 12. Zdravý životní styl, rizikové chování
10. 12. Až budu žít sám/sama
17. 12. závěrečné setkání

Lektorkou programu je Mgr. Zdeňka Kučná (tel.: 703 167 500, e-mail: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz).

Právě otevíráme první běh seminářů v tomto městě, proto neváhejte kontaktovat koordinátorku aktivity Mgr. Ditu Tenglerovou (tel.: 739 341 315, e-mail: dita.tenglerova@spoluprorodinu.cz) a dozvíte se více informací.

Program je financován z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a města Frenštát pod Radhoštěm.