Spolu pro rodinu, z.s. uskutečňuje již podruhé v tomto roce program, jehož cílem je zábavnou a prožitkovou formou poskytnout dospívajícím ve věku 12 – 17 let příležitost lépe poznat sama sebe, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Semináře vede zkušený lektor.

Účast v programu může napomoci k zvýšení sebedůvěry a zvýšit schopnost uplatnit se v samostatném životě. Účastníci se učí, jak s ostatními jednat důstojně a rovnoprávně. Prostřednictvím vlastního prožitku si pak osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak řešit problémy. Součástí seminářů budou i modelové situace samostatného života, ve kterých si budou moci účastníci nejen vyzkoušet příp. korigovat své jednání, ale i reflektovat jeho účelnost prostřednictvím zpětných vazeb ostatních.

Účast v programu je dobrovolná, souhlas se zapojením však znamená povinnost účastnit se na všech deseti setkání.

Program bude probíhat vždy ve středu od 2. října 2019 v prostorách organizace Spolu pro rodinu z. s., Příborská 1585 (šedý dům za Modrou Labutí), Frýdek – Místek od 16 do 17:30 hodin.

Další termíny a témata:
9. 10. Chování a uspokojování potřeb
16. 10. Sebeúcta a vzájemná úcta
23. 10. Úspěšná komunikace
30. 10. Řešení konfliktů
6. 11. Co se stresem a zlostí
13. 11. Vytváření zdravých vztahů
20. 11. Zdravý životní styl, rizikové chování
27. 11. Až budu žít sám/sama
4. 12. závěrečné setkání

Lektorkou programu je Mgr. Magdaléna Mecnerová.

Právě otevíráme druhý běh seminářů, proto neváhejte kontaktovat koordinátorku aktivity Mgr. Ditu Tenglerovou (tel.: 739 341 315, e-mail: dita.tenglerova@spoluprorodinu.cz) a dozvíte se více informací.

Program je financován z finančních prostředků Moravskoslezského kraje a Statutárního města Frýdku-Místku.