Spolu pro rodinu, z.s. si Vás dovoluje pozvat na Klub pěstounů, vždy jednou v měsíci od 16:00 do 18:30 hod.

9. 2018, 16. 10. 2018
11. 2018 11. 12. 2018

 v prostorách PORADENSKÉHO A MEDIAČNÍHO CENTRA,
Žerotínova 1, Ostrava – Moravská Ostrava
(1. patro).

V 2. pololetí se na setkání s Vámi bude těšit

PhDr. Květa Hurníková (psycholožka a terapeutka)
a případně také její hosté přicházející s aktuálními a zajímavými tématy.

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně, je organizován v rámci vzdělávání s ohledem na požadavky vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče pro orgán sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy.

Klub pěstounů je pro Vás bezplatný a v rámci povinnosti zvyšovat si znalosti a dovednosti Vám budou započteny 3 hod.

V průběhu Klubu bude samozřejmě prostor pro Vaše dotazy a náměty, tyto nám dopředu můžete také zasílat na níže uvedený e-mail.

Počet míst je omezen, proto Vás prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adrese: dita.tenglerova@spoluprorodinu.cz nebo na tel. čísle: 739 341 315.

Uvítáme celé rodiny!

Po dobu Klubu můžeme pro děti zajistit hlídání se speciálním programem,
ale musíme vědět dopředu, zda s dětmi přijdete.