Spolu pro rodinu, z.s. si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací KLUB PĚSTOUNŮ vždy jednou v měsíci od 16:00 do 19:00 hod. 

14. 1. 2020

  11. 2. 2020

10. 3. 2020

14. 4. 2020

12. 5. 2020

9. 6. 2020

 v prostorách PORADENSKÉHO A MEDIAČNÍHO CENTRA,
Žerotínova 1, Ostrava – Moravská Ostrava 
(1. patro).

V 1. pololetí se na setkání s Vámi bude těšit

PhDr. Květa Hurníková (psycholožka a terapeutka)
a případně také její hosté přicházející s aktuálními a zajímavými tématy.

Klub pěstounů, s moderovanou diskuzí na aktuální témata vztahující se k výkonu pěstounské péče či náhradní rodinné péče obecně, je organizován v rámci vzdělávání s ohledem na požadavky vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče.

 Pro pěstouny, kteří mají uzavřenu dohodu o výkonu pěstounské péče s organizací Spolu pro rodinu je vstup bezplatný.

Pro ostatní zájemce je Klub zpoplatněn částkou 750,-Kč/osobu.

Všem účastníkům bude vydáno osvědčení s časovou dotací 3 hod.

V průběhu Klubu bude samozřejmě prostor pro Vaše dotazy a náměty, tyto nám dopředu můžete také zasílat na níže uvedený e-mail.

Počet míst je omezen, proto Vás prosíme o potvrzení účasti e-mailem na adrese: dita.tenglerova@spoluprorodinu.cz nebo na tel. čísle: 739 341 315.

Uvítáme celé rodiny!

Po dobu Klubu můžeme pro děti zajistit hlídání se speciálním programem,
ale musíme vědět dopředu, zda s dětmi přijdete.