Jsme si vědomi náročnosti této nové situace, která s sebou může přinášet velmi nesnadné situace, proto Vás chceme ujistit, že  i nadále jsme tu pro naše pěstouny a jsme v tom SPOLU. Vzhledem k aktuální situaci jsme sice přijali základní preventivní opatření v souladu se stanovisky MPSV, která se vztahují jak na zaměstnance organizace a jejich práci, tak na pěstounské rodiny a společné aktivity, viz níže. Pěstouni a jejich rodiny jsou pro nás na prvním místě a věříme, že SPOLEČNĚ to zvládneme!

Opatření platná do odvolání:

1. ZRUŠENY společné akce.

Především povinná vzdělávání, kluby apod. O novém možném termínu budeme všechny pěstouny včas informovat.

2. OMEZEN OSOBNÍ KONTAKT po dobu trvání krizových opatření ohledně zákazu volného pohybu osob.

Konzultace a osobní styk budou tak až do odvolání realizovány jiným způsobem, např. telefonicky či přes Skype. Primárním hlediskem je ochrana zdraví a života členů jednotlivých rodin, zejména pečujících osob a dětí žijících v rodinách. Naši sociální pracovníci – klíčoví pracovníci se s pěstouny v nejbližších dnech spojí a zodpoví individuální dotazy vztahující se k této situaci. Vzhledem k situaci bude také zajištěna možnost využití psychologické pomoci rovněž prostřednictvím dálkového přístupu (telefon, e-mail, Skype, WhatsApp). Stejně tak naše osobní účast při asistovaných kontaktech je pozastavena.

3. UZAVŘENA všechna pracoviště.

Avšak chceme s Vámi být stále v kontaktu, proto neváhejte využít spojení telefonicky nebo prostřednictvím emailu. Obracejte se přímo na svého sociálního – klíčového pracovníka.

FRÝDEK-MÍSTEK: Mgr. Zdeňka Kučná, T: 703 167 500, E: zdenka.kucna@spoluprorodinu.cz

JESENÍK: Mgr. Veronika Čechová, T: 733 607 545, E: veronika.cechova@spoluprorodinu.cz

                 Mgr. Karolína Petřeková, T: 703 167 505, E: karolina.petrekova@spoluprorodinu.cz

OSTRAVA: Mgr. Marcela Kopřivová, T: 737 343 875, E: marcela.koprivova@spoluprorodinu.cz

Děkujeme za pochopení a respektování výše přijatých opatření za účelem ochrany nás všech.

Přejeme všem pevné zdraví!

Pracovníci
Spolu pro rodinu, z.s.