Moravskoslezský kraj pořádá dne 13. 10. 2018 (10-18 hod.) II. ročník

DNE PĚSTOUNSTVÍ

v Dolní oblasti VÍTKOVICE, z.s.
pod záštitou náměstka hejtmana pro sociální záležitosti Jiřího Navrátila, MBA