Donátor: Evropský sociální fond, Operační program zaměstnanost a státní rozpočet ČR


Doba realizace: 1.9.2020 – 31.12.2021

Anotace:

Cílem projektu je zajistit potřebnou péči rodinám v tíživé situaci na území MAS Opavsko z.s., a to formou zřízení terénní služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociálně aktivizační služba nabídne pomoc znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s klienty služby usiluje služba o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.

Služba bude nabízena a poskytována konkrétně v obcích Brumovice, Holasovice, Velké Heraltice, Stěbořice, Hlavnice, Uhlířov, Jakartovice, Litultovice, Dolní Životice, Štáblovice, Otice, Slavkov, Vršovice, Raduň a Chvalíkovice.